Juridisk information

Göthbergs Kyl o. Maskinservice AB

Lingatan 8

45175 UDDEVALLA

Integritetspolicy Göthbergs Kyl & Maskinservice AB
Vi sparar inga personuppgifter utan din kännedom
1. Hantering av personliga uppgifter
Vi använder dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer
endast för de ändamål du har lämnat dem (t.ex. för att få svar på frågor, rut och rot avdrag). Vi
använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra
information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Göthbergs kyl & maskinservice
AB och av våra affärspartners för att tillgodose dina önskemål. Vi skyddar dina personuppgifter
noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker vår webbsida endast i
fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller.
2. Säkerhet
Vi garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse,
förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåten offentliggöring.
3. Länkar till andra webbsidor
På vår hemsida finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Vi tar inget ansvar för dess
innehåll och integritetspolicy.
4. Frågor angående integritetspolicyn
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina
personuppgifter, vänligen kontakta oss på vår mail gothbergs@telia.com
5. Vidareutveckling av internet / integritetspolicy
Vidareutvecklingen av Internet tar också hänsyn till vår integritetspolicy. Om detta skulle leda till
några ändringar kommer vi att informera om detta på denna sida.